• Zápis do 5.ročníka

    • Vážení rodičia budúcich piatakov !

      

     ďakujeme za záujem zapísať Vaše dieťa do 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022

     Zápis dieťaťa  sa v Základnej škole s materskou školou Kamenná Poruba uskutoční  

      v dňoch  od 15. apríla  do 15.mája 2021


     Z dôvodu pandemických opatrení bude zápis detí prebiehať elektronicky.

     Elektronická prihláška ►TU

     Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť zápisný lístok a žiadosť  v papierovej forme osobne 

     od 15. apríla 2021 v čase od 7:30 do 8:30 hod. u zástupcu základnej školy.

      

     Po vyplnení a podpísaní dokumentov zákonnými zástupcami dieťaťa doručia papierové dokumenty do školy poštou alebo ich môžu  priamo odovzdať do 15.5.2021 vedeniu školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.