• Projekty 2019/2020

    •  

      

     Dátum

                        Názov projektu                            

     Poskytovateľ

      

     02/2020

     Šanca a nádej pre život

     MŠVVaŠ SR

     NEPODPORENÝ PROJEKT

     02/2020

     Športom zdravie udržuj, pohybom sa relaxuj

     KIA

     NEPODPORENÝ PROJEKT

     05/2020

     Technika v službách mladých ľudí

     Nadácia Potis

     NEPODPORENÝ PROJEKT

     06/2020

     EÚ- POP II Pomáhajúce profesie

     MŠVVaŠ SR

     PROJEKT PODPORENÝ

     Získané finančné prostriedky pre dvoch asistentov učiteľa a jedného školského špeciálneho pedagóga po dobu dvoch rokov.

     06/2020

     Letná škola

     MŠVVaŠ SR

     PROJEKT PODPORENÝ

     Získané finančné prostriedky na letnú školu v hodnote  800 EUR na zážitkové aktivity.

     07/2020

     Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

     Úrad práce Žilina

     PROJEKT PODPORENÝ

     Získané finančné prostriedky 15 000na činnosť MŠ

      

     09/2020

     Digitálna generácia

     Nadácia Potis

     NEPODPORENÝ PROJEKT

     10/2020

     Enter BBC micro: bit

     Telekom

     NEPODPORENÝ PROJEKT

     10/2020

     Školské jedálne, strojové vybavenie do ŠJ, obnova

     MŠVVaŠ SR

     NEPODPORENÝ PROJEKT

     12/2020

     Čítame radi – Rozvojový projekt na nákup kníh

     Do školskej knižnice

     MŠVVaŠ SR

     PROJEKT PODPORENÝ

     Získané finančné prostriedky 800EUR

      

     Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kamennej Porube ( Žiadateľ  zriaďovateľ)

     Európsky  fond regionálneho rozvoja

     PROJEKT PODPORENÝ

     Získané finančné prostriedky na vybudovanie špeciálnych učební v hodnote 65025,33