• Zápis

    •                                                                              

     Vážení rodičia budúcich prvákov !     ďakujeme za záujem zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022

     Zápis dieťaťa  sa v Základnej škole s materskou školou Kamenná Poruba uskutoční  

      v dňoch   15. - 22.  apríla 2021.


     Z dôvodu pandemických opatrení bude zápis detí prebiehať elektronicky.

     Elektronická prihláška ►TU

     Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť zápisný lístok a žiadosť  v papierovej forme osobne 

     od 15. apríla 2021 v čase od 7:30 do 8:30 hod. v materskej škole.

      

     Po vyplnení a podpísaní dokumentov zákonnými zástupcami dieťaťa doručia papierové dokumenty  do školy poštou alebo ich môžu  priamo odovzdať do 22.4.2021 vedeniu školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      

      

      Zápisný lístok     Zápisný_lístok_do_1._ročníka_

     Žiadosť o prijatie do 1. ročníka   Žiadosť_o_prijatie_do_1.ročníka