• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

     • AKTIVITY ŠKD

     •  

      Šk. rok 2020 / 2021

      1. oddelenie

      Pani vychovávateľka privítala našich nových prváčikov v školskom klube detí, kde sa už dnes cítia ako doma. Hneď mali plné ruky práce, vrhli sa na strihanie, lepenie, modelovanie, súťaženie. Naši prváčikovia sa v ŠKD adaptovali veľmi rýchlo. V ŠKD zmysluplne využívame voľný čas. V jesennom období sme púšťali netradičné šarkany, ktoré si deti sami vyrobili. Za slnečného počasia sme si púšťanie šarkanov dosýta užili. Za nepriaznivého počasia si deti vyrobili nádherné jesenné svietniky, ktoré zdobili aj vestibul školy. Venovali sme sa zdravej výžive, tvorili Mikulášske čižmičky, kreslili čertov, Mikulášov, strihali anjelikov. Prišlo aj na tvorbu z lega. Pri tejto činnosti deti naplno popustili uzdy svojej fantázii a postavili z lega čerta, Mikuláša, vianočný stromček a darčeky. Ešte na nás čaká veľa pekných chvíľ. 

      FEBRUÁR, MAREC

      V mesiaci marec sa v ŠKD konečne stretli všetky deti a tak sme čas využili naplno. Na Fašiangy sme si pripravili masky, hudobné nástroje a spolu sme si zaspievali a zatancovali. Mesiac marec je venovaný knihám a tak sme tvorili vlastné knihy a záložky. Robili sme darčeky pre našich budúcich prváčikov. Samozrejme sme nezabudli ani na naše mamičky, potešili sme ich malým darčekom. Nepriaznivé počasie sme využili na rozvoj rôznej tvorivosti. Tešíme sa tomu, že medzi deťmi sa nájdu aj výtvarné talenty. Naše okná zdobia sliepočky, vajíčka, vtáčiky, veľkonočné košíčky, ktoré naznačujú príchod jarného obdobia a Veľkej noci. 

      Naše aktivity si môžete pozrieť na fotkách.

      2. oddelenie

      SEPTEMBER

      V tomto mesiaci sme sa so žiakmi v ŠKD venovali viacerým aktivitám. Rozprávali sme sa o jesennom počasí a o správnom obliekaní sa. Veľa času sme strávili pri rozličných športových aktivitách na školskom ihrisku. Venovali sme sa téme cykloturistika, vyrábali sme si papierové bicykle. Ovocné misy so sladkým jesenným ovocím sme si tiež spoločne vyrobili z papiera. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle v ŠKD. 

      OKTÓBER

      V mesiaci október sme v školskom klube detí nezaháľali, aj napriek rozličným obmedzeniam a zmenám. Naučili sme sa vyrábať obaly na zošity a knihy. Našu zručnosť a predstavivosť sme si zdokonalili pri výrobe jednoduchých origami. Rozprávali sme sa a vyrábali na tému zdravá výživa a zdravý životný štýl. Športovali sme a hrali sa spolu rozličné pohybové hry. Spomenuli sme si aj na našich starých rodičov, ktorým sme vyrobili pekné darčeky. Zhotovili sme si šarkany a papierové vtáčiky. Touto cestou Vás pozývame, aby ste aspoň čiastočne nazreli do nášho sveta.

      NOVEMBER

      Mesiac november bol pre nás v ŠKD plný rozličných zaujímavých aktivít a činností. Na začiatku novembra sme si spomenuli na našich blízkych príbuzných zosnulých, tak sme sa pre nich rozhodli vyrobiť anjelikov. Keďže november je zvyčajne chladný a sychravý mesiac, preto sme vyskúšali liečivú silu byliniek, a tak sme si uvarili chutný bylinkový čaj. Zhotovili sme si aj papierové šálky na výborný čajík. Rozprávali sme sa a kreslili o tom, čo prospieva a škodí nášmu zdraviu. Vyrábali sme si postavičky z LEGO stavebnice a na záver mesiaca sme sa začali venovať už aj vianočnej tematike.

      DECEMBER

      V decembri sme síce do školy chodili iba prvé dva týždne, ale aj tam sme spolu v ŠKD so žiakmi vyrobili zaujímavé výtvory. Zamerané boli ako inak, na Vianoce a zimné obdobie. 

      FEBRUÁR 

      V mesiaci február sme sa konečne začali stretávať v našom školskom klube detí. Našu činnosť sme zamerali hlavne na darčeky pre našich najbližších, keďže sme mali sviatok sv. Valentína. Ďalšia aktivita žiakov bola zameraná na prichádzajúcu jar. Tešíme sa, že môžeme opäť spolu tráviť vzácny čas a venovať sa činnostiam, pri ktorých získavame nové zručnosti a vedomosti a z ktorých máme aj veľkú radosť.

      Fotky zo všetkých aktivít k nahliadnutiu tu.

      Šk. rok 2019 / 2020

      Akými aktivitami si spríjemňujú čas deti v ŠKD pod vedením p. vych. Nemčekovej si môžete pozrieť vo fotogalérii Od septembra do Vianoc.

      JÚNOVÉ AKTIVITY

      Aj v mesiaci jún sme v školskom klube zažili kopec zábavy a naučili sa nové a zaujímavé veci. Venovali sme sa ekológii a riešili rozličné problémy v našom životnom prostredí pomocou ekohier. Spoznávali sme liečivé bylinky a ich využitie. Učili sme sa rozlišovať naše najznámejšie dreviny podľa listov, kvetov a plodov. Rozpoznávali sme jednotlivé symboly, ktoré charakterizujú počasie. Spoločne sme vyrábali darčeky, aby sme potešili našich oteckov. Rozprávali sme sa o priateľstve a obľúbených jedlách. A samozrejme sme spoločne súťažili a športovali.

      FOTOALBUM JÚN V ŠKD 

       

       

      Aj počas prerušenia školy fungoval školský klub detí na diaľku. Ako? Nakuknite do fotoalbumu ŠKD na diaľku.

       

      Dňa 14.2.2020 sme v ŠKD zorganizovali fašiangovú zábavu. Deti si vyrobili vlastné masky. Bola to skvelá fašiangová zábava, kde sme sa zabávali, súťažili, tancovali a maškrtili. Viac si pozrite v galérii Fašiangová zábava. 

       

      Dňa 19. 12. 2019 sa konala v ŠKD vianočná besiedka. Naše tretiačky zahrali deťom vianočnú scénku, spievalo sa a tancovalo. Na záver si deti zjedli medovníčky, ktoré si sami napiekli a vyzdobili.

      Foto k nahliadnutiu vo fotoalbume Vianočná besiedka v ŠKD

      NOVEMBROVÉ AKTIVITY

      V novembri sme sa s deťmi v ŠKD venovali rôznym témam, spoločne tvorili a vyrábali. Žiaci majú veľmi radi prírodu, hlavne rozličné zvieratká a rastlinky. Preto sme aj svoju tvorivú činnosť zamerali týmto smerom. Zhotovili sme si líšku, koníka, rozprávali a spoznávali sme liečivé rastlinky, zhotovili sme si jesenné pexeso, ktoré sa žiaci aj spoločne zahrali, zhotovili si nočné mesto, vytvorili zamilované zvieratká. Aby ste si vedeli aspoň trochu predstaviť, aká to bola zábava, tak Vám ponúkame zopár fotografií v galérii AKTIVITY V ŠKD.

      SPOMÍNAME...

              

      Už tradične počas dušičkového týždňa s deťmi zo školského klubu navštívime miestny cintorín. Deti si donesú sviečky, ktoré spoločne zapálime pri kríži, kde sa aj spolu pomodlíme. Aj takouto cestou si chceme spomenúť a uctiť našich drahých príbuzných, ktorí už nie sú  medzi nami...

      OKTÓBROVÉ AKTIVITY

      Deti v školskom klube sa veru nenudia. Spoločne sa snažíme vyrábať a tvoriť zaujímavé veci. V mesiaci október sme vyrábali pozdravy pre starých rodičov. Rozprávali sme sa o zdravej výžive, čo máme a nemáme radi. So žiakmi sme vytvorili potravovú pyramídu. Vyrábali sme postavičky z rozprávky O troch prasiatkach, s ktorými sme si zahrali aj krátke divadlo. Nezabudli sme ani na našich príbuzných zosnulých a vyrobili sme pre nich anjelikov. Veríme, že nás v školskom klube čaká ešte veľa pekných zážitkov a spoločnej zábavy. Viac o našich aktivitách vo fotoalbume AKTIVITY V ŠKD

      Šk. rok 2018 / 2019

      Aj takýmito aktivitami trávime čas  v ŠKD: FOTOALBUM 

      Veľa snehu využili deti z ŠKD na sánkarské preteky. Užili si pri tom veľa zábavy. Našich víťazov si môžete pozrieť na fotkách vo fotogalérii Sánkarské preteky. 

       

       

      Dňa 17. 10. 2018 sa deti zo školského klubu vybrali na kopec za školou vybavení krásnymi šarkanmi. Vietor nás očakával a všetky šarkany sa rozleteli oblohou. Deti boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami. Nakoniec vysmiati a príjemne unavení sme ukončili šarkaniádu.

      FOTOALBUM k nahliadnutiu. 

       

      Šk. rok 2017 / 2018

       

      Akými aktivitami trávime čas si môžete priebežne pozerať vo fotogalérii Takto sa zabávame v ŠKD

      V pondelok 9. apríla 2018 zorganizovali pani vychovávateľky Mgr. Očková a Bc. Nemčeková turistickú prechádzku s opekačkou. Počasie sa vydarilo a špekáčiky opiekli. Deti sa popri opekaní zahrali s loptou, zbieraním kvetov a vyhrievaním na slniečku.

      Ako super deťom bolo si pozrite vo fotogalérii Turistická prechádzka a opekačka

      30. januára 2018 navštívila naše ŠKD p. Pažická s interaktívnym hudobno - dramatickým predstavením Fašiangy. Rozprávala o zvykoch a tradíciách fašiangov, ktoré sa blížia. Deti sa veľmi tešili už pri vstupe do triedy, kde divadelníci čakali prezlečení už v krojoch. Pri akordeóne si deti zaspievali tradičnú pieseň Fašiangy, Turíce, ktorú poznali už pred predstavením. Potom nasledovalo rozprávanie o zvykoch - o sprievode, ktorý chodí po dedine na čele s Turvoňom, o spievaní, radosti, veselici, taktiež o hodoch, dobrých jedlách a nápojoch. Deti počúvali a veľmi ich to zaujímalo. Nakoniec sme si všetci spolu opäť zasievali fašiangovú pieseň a zatancovali s medveďom.

      Fotky k nahliadnutiu sú k dispozícii vo fotoablume Fašiangy

      Dňa 30. 11. 2017 sa v školskom klube detí uskutočnilo zábavné popoludnie, ktorého cieľom bolo užiť si zábavu, hudbu, tanec a dobré jedlo. V triede pani vychovávateľky Nemčeková a Očková pripravili pre deti rôzne aktivity a zábava mohla začať. Tanečné kreácie sa rozprúdili nielen v triedach, ale aj na chodbe školy. Deti sa vytancovali, zúčastnili sa hravých aktivít a naplnili si brušká dobrotami. Tie im zabezpečili hlavne rodičia, za čo im všetkým veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem deťom, že sa nehanbili a zapojili sa do hier a tak všetkým ukázali, ako sa vedia zabávať.

      Fotky sú k nahliadnutiu vo fotogalérii Zábavné popoludnie v ŠKD

       

      V týždni od 13. do 16. novembra sme sa v ŠKD spolu s p. vych. Nemčekovou venovali téme "Buďme zdraví!" Deti si zacvičili, zatancovali, pripomenuli sme si, že zdraviu prospešná je aj dobrá masáž. Netreba zabudnúť i na to, že sa v chladnom počasí treba vhodne obliecť a na záver týždňa sme si ako prevenciu proti prechladnutiu uvarili bylinkový čaj. Pri voňavom čajíčku sme sa naučili aj básničku o "Hrozne". Viac k týždňovej aktivite si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

       

      Šk. rok 2016 / 2017

      Na deň detí sme si v ŠKD s p. uč. Dubovcom urobili športový deň. Žiačky Liliana Balážová a Bianka Rybáriková si pre svojich spolužiakov z ŠKD pripravili športové aktivity. Deti súťažili v nasledovných disciplínach: štafetový beh, preskoky cez švihadlo a prekážky, driblovanie s loptou a streľba na bránu. Veríme, že sme prežili pekné chvíle, a ešte aj niečo užitočné urobili pre naše zdravie. 

      Fotogaléria Deň detí v ŠKD

       

      Šk. rok 2015 / 2016

         

      V pondelok 26.10. 2015 sa v ŠKD uskutočnila súťaž v skákaní na švihadle. Do súťaže sa zapojili aj deti, ktoré si mysleli, že skákať nevedia. Milo nás prekvapili.


      Kráľmi švihadla sa stali:

      1. ročník Lukáš ZÁŇ
      2. ročník Matej ZÁŇ
      3. ročník Mário MAJERČÍK
      3. ročník Martin DOLNÍK


      Kráľovné švihadla sa stali:

      1.ročník Ivona HORNÍKOVÁ
      2. ročník Barbora PRIELOŽNÁ
      2. ročník  Bianka RYBÁRIKOVÁ


      Víťazi si odniesli aj drobné ceny.
            

       

      Šk. rok 2014 / 2015

      Dňa  20.10.2014 zorganizovala vedúca ŠKD Bc. Jana NEMČEKOVÁ súťaž v skákaní cez švihadlo (viď fotoalbum). Súťaže sa zúčastnili žiaci 1- 4. ročníka, ktoré navštevujú  školský klub detí. Žiaci súťažili po triedach.  Odmenou bol nielen dobrý pocit a sladké odmeny, ale i vecné ceny.

      N a j l e p š i e    ovládajú švihadlo:
      1.trieda  Bianka Rybáriková
      2.trieda  Martinko Dolník
      3.trieda  Vierka Hodasová
      4.trieda  Anetka Dolníková

       

      Vo štvrtok  9. 10 2014 po roku opäť zorganizovali pani vychovávateľka Bc. Jana NEMČEKOVÁ Mgr. Vierou DUBEŇOVOU a Mgr. Andreou VDOVIČÍKOVOU ŠARKANIÁDU. Krásne jesenné počasie bolo priam ideálne. Fúkal silný vietor, a tak sa na oblohe objavilo množstvo lietajúcich šarkanov. Popri ich púšťaní si deti mohli zasúťažiť, vyhrať sladkú odmenu a najúspešnejší drobnú odmenu. Z množstva krásnych šarkanov rôznych tvarov, veľkostí a farieb sme vybrali najoriginálnejšieho šarkana s najdlhším chvostom, vlastnoručne zhotoveného, najvyššie a najdlhšie lietajúceho.