• ZOZNAM KRÚŽKOV

    • Cyklisticko-športový krúžok
    • Div divadelníček
    • Farby dúhy
    • Galileo- astronomický krúžok
    • Kamarátka fyzika a prírodovedný krúžok
    • Ľudovo tvorivé remeslá
    • Mažoretky
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • Robotika
    • Spevácky krúžok Kamneček
    • ŠKD I.
    • ŠKD I. zmena
    • ŠKD II.
    • ŠKD II. zmena
    • Škola pod drobnohľadom
    • Športová akadémia
    • Tanečný krúžok
    • Všetkovedko
    • Z každého rožku trošku