• VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 • Profil obstarávateľa


  Podľa § 6 ods.1 písm. d/ Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba je verejný obstarávateľ a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
  Podľa § 22 zákona č.25/2006 Z. zriaďuje Základná škola s materskou školou na internetovej stránke svoj Profil verejného obstarávateľa.

  Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou
  Sídlo: Ulica školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba
  Číslo účtu: 0304059001/5600
  IČO: 42388244
  DIČ: 2024130031
  IČ DPH: nie sme platcom DPH
  Štatutár: Mgr. Marcela Suríková- riaditeľka školy
  Email: zs.kamporuba@zoznam.sk
  Telefón: 0415498345,5498343
  Fax: 0415498345

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2021 Tablety a dokovacia stanica s DPH 05.03.2021 do 12.03.2021 do 12,00 hod. do dvoch týždňov od vystavenia objednávky Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2020 Protipožiarné dvere s DPH 23.01.2020 do 03.02.2020 do 12,00 hod. február, marec 2020 Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba
  VO: Podlimitná zákazka 1/2019 Oprava internetovej siete s DPH
  vyzva_internet.pdf

  Zapis_z_prieskumu_trhu_internet.pdf
  rokovacie konanie bez zverejnenia 16.01.2019 26.01.2019 február 2019 TELESYS Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2019 Oprava internetovej siete s DPH 16.01.2019 26.01.2019 február 2019 Základná škola
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Interaktívna tabuľa s DPH 17.10.2018 26.10.2018 30.11.2018 Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Interaktívna tabuľa s DPH
  tabula.pdf
  16.10.2018 26.10.2018 08.11.2018 APM Technik Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Školské lavice s DPH
  lavice_zapis.pdf
  07.06.2018 Daffer Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školské lavice s DPH 07.06.2018 Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Škola v prírode s DPH 08.02.2018 28.02.2018 Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Škola v prírode s DPH
  Zapis_z_prieskumu_trhu.pdf
  08.02.2018 Wachumba CK, s.r.o. Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Oprava podláh s DPH
  podlahy.pdf
  25.01.2018 Krupa Jozef Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 prieskum trhu č. 1 s DPH 24.01.2018 29.01.2018 Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Lyžiarsky výcvik s DPH
  img099.pdf
  13.01.2018 Ski Makov Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2018 Lyžiarsky výcvik s DPH 13.01.2018 26.01.2018 Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na opravu stien s DPH 26.01.2017 14.02.2017 31.03.2017 Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 prieskum trhu č. 1 s DPH 19.11.2016 19.12.2016 09.01.2017-13.01.2017 Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Lyžiarsky výcvik s DPH 19.11.2016 19.12.2016 Wachumba CK, s.r.o. Základná škola s materskou školou
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 prieskum trhu č. 1 s DPH 19.04.2016 29.04.2016 Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Škola v prírode s DPH 19.04.2016 29.04.2016 06.06..2016-10.06.2016 Wachumba CK, s.r.o. Základná škola s materskou školou
  VO: Podlimitná zákazka Lyžiarsky výcvik s DPH 01.12.2015 15.01.2016 25.01.2016-29.01.2016 Chata Plemenár Základná škola s materskou školou
  << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/36