• REPREZENTÁCIA ŠKOLY

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Školský rok 2019/20

      Školské kolo:

      V januári a februári 2020 prebiehali v 2., 3. a 4. ročníku triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Dňa 7. 2. 2020 sa 6 najúspešnejších recitátoriek zo 60 žiakov zúčastnilo školského kola HK. Našu školu budú v marci reprezentovať na okresnom kole Nina FRNKOVÁ (poézia) zo 4. ročníka a Viktória KASMANOVÁ (próza) z 2. ročníka. Triedne učiteľky ocenili aj ďalšie prednesy: Ela VEREŠOVÁ z 2. roč. - 2. miesto v próze, Vanessa RYBÁROVÁ zo 4. roč. - 2. miesto v poézii, HMÍROVÁ a BARÁNKOVÁ z 3. roč. - 3. miesto (poézia).

      12. februára 2020 sa na II. stupni základnej školy uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tomto školskom roku sa v rade súťažiacich objavili aj chlapci a spestrili tak priebeh akcie. Všetci recitátori krásne predniesli svoje ukážky, za čo ich potleskom odmenilo ôsmacké publikum.

      1. kategória – poézia

      1. miesto - Mária Magdaléna Milatová  6. r.

      2. miesto - Ivona Horníková  5. r.

      3. miesto - Lívia Malaťáková  6. r.

      1. kategória – próza

      1. miesto - Nela Jasenovská  5. r.

      2. miesto - neudelené

      3. miesto -  neudelené

      2. kategória – poézia

      1. miesto - neudelené

      2. miesto - Samuel Gálik 8. r., Paulína Hodasová 8. r. 

      3. miesto - Ján Hodas 9. r., D. Baránek 8. r. 

      2. kategória – próza

      1. miesto - neudelené

      2. miesto - neudelené

      3. miesto -  neudelené

       

       

      Školský rok 2018/19

      Školské kolo:

      11. februára 2019 sa uskutočnil 65. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – školské kolo. V 1. kategórii súťažili žiaci 2. – 4. ročníka. Porotu tvorili učiteľky 1. stupňa, ktoré sa zhodli v určení víťazov. Ninka s Natálkou postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 25. 2. 2019 na žilinskej radnici.

      POÉZIA – 1. kategória

      1. miesto Nina Frnková 3. ročník
      2. miesto Vanessa Rybárová 3. ročník
      3. miesto Rebeka Kardošová 3. ročník
      3. miesto Nikola Baránková 2. ročník

       

      PRÓZA – 1. kategória

      1. miesto Natália Mičechová 4. ročník
      2. miesto Ela Verešová 2. ročník
      3. miesto Paulína Galová  3. ročník

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      11. februára sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín i na II. stupni ZŠ. Svoje majstrovstvo v prednese poézie a prózy prezentovalo 22 žiakov v 2. a 3. kategórii.

      POÉZIA – 2. kategória

      1. miesto neudelené  
      2. miesto Soňa Horníková 6. ročník
      3. miesto Simona Janošíková 6. ročník
      3. miesto Vanesa Uherčíková 5. ročník

       

      PRÓZA – 2. kategória

      1. miesto neudelené  
      2. miesto Natália Hodasová 6. ročník
      3. miesto Alžbeta Galová  6. ročník

       

      POÉZIA – 3. kategória

      1. miesto neudelené  
      2. miesto Dominika Janošíková 9. ročník
      2. miesto Damián Baránek 7. ročník
      3. miesto Peter Prieložný 9. ročník

       

      PRÓZA – 3. kategória

      1. miesto Lucia Balážová 9. ročník
      2. miesto Dominika Záňová 9. ročník
      3. miesto Jitka Turská 9. ročník

                                                                                                                                                                                                                          

                                 

      Školský rok 2017/18

      Regionálne kolo:

      Talentovaná Natália Mičechová z 3. ročníka urobila 27. 02. 2018 škole radosť. Svojou recitáciou zaujala porotu v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína, no kvôli silnej konkurencii získala iba čestné uznanie. Natálka, gratulujeme a sme presvedčení, že na budúci rok budeš patriť k recitátorským favoritom.  

      Fotky z regionálneho kola HK sú k nahliadnutiu vo fotogalérii Hviezdoslavov Kubín

      Školské kolo:

      14. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni ZŠ. Najmladší žiaci súťažili v kategórii poézia a próza pred obecenstvom žiakov 2. – 4. ročníka.

      POÉZIA:

         

      1. miesto:

      JASENOVSKÁ Vivien

      2. roč.

      2. miesto:

      RYBÁROVÁ Vanesa

      2. roč.

      3. miesto:

      ŠTAFFENOVÁ Paulina

      4. roč.

       

      UHERČÍKOVÁ Vanesa

      4. roč.

       

      PRÓZA:

         

      1. miesto:

      MIČECHOVÁ Natália

      3. roč.

      2. miesto:

      LUKÁČIK Samuel

      3. roč.

       

       

       

       

       

       

      Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 27.2.2018 v Žiline postupujú dve žiačky, a to Vivien Jasenovská  a Natália Mičechová. Držme im palce!

      V pondelok 12. 02. 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín na 2. stupni ZŠ. V II. a III. kategórii sa v prednese poézie a prózy predstavili žiaci 5. - 9. roč. Za pekné výkony patrí všetkým zúčastneným pochvala a tí najlepší boli odmenení aj vecnými cenami. Blahoželáme im a žiačke Ivanke Kaveckej z 9. roč. držíme palce v okresnom kole v Žiline.

      Fotky z HK sú k nahliadnutiu vo fotogalérii Hviezdoslavov Kubín

      Školský rok 2016/17

      Okresné kolo:

      15. februára 2017 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže HK v CVČ na Kuzmányho ulici v Žiline. Terka Kavecká z 9. B získala čestné uznanie.

      Blahoželáme!  

      Školské kolo:

      Vo štvrtok 26. 01. 2017 sa konalo na II. stupni ZŠ školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - II. a III. kategória. Porota - v zložení p. uč. Kašubová a Kianičková - si vypočula pekné recitačné prednesy prózy i poézie. Súťažiaci sa popasovali s rôznymi literárnymi úryvkami a po zaznení recitácie si vyslúžili od obecenstva srdečný potlesk. 

      Na I. stupni ZŠ sa recitačnej súťaže zúčastnilo 10 žiakov (5 zo 4. ročníka, 3 z 3. ročníka, 2 z 2. ročníka).  

      I. kategória

      P O É Z I A :

      1. miesto neudelené  
      2. miesto Vanesa Uherčíková 3. ročník
      2. miesto Sofia Koláriková 4. ročník
      3. miesto Soňa Horníková 4. ročník
      3. miesto Ivona Horníková 2. ročník


      P  R Ó Z A :

      1. miesto neudelené  
      2. miesto Natália Mičechová 2. ročník
      3. miesto neudelené  


      V I. kategórii bola udelená aj cena poroty, ktorú získala Paulína Štaffenová z 3. ročníka. 

      II. kategória

      P O É Z I A :

      1. miesto Aneta Tepličancová 5. ročník
      2. miesto Samuel Gálik 5. ročník
      3. miesto  neudelené  

       

      P R Ó Z A :

      1. miesto neudelené  
      2. miesto Damián Baránek 5. ročník
        Natália Dolníková 6. ročník
      3. miesto Paulína Hodásová 5. ročník

       

      III. kategória

      P O É Z I A :

      1. miesto neudelené  
      2. miesto neudelené   
      3. miesto Samuel Jakubík 9. A


      P R Ó Z A :

      1. miesto Terézia Kavecká 9.B
      2. miesto Ivana Kavecká 8. ročník
        Barbora Hodasová 9.B
      3. miesto Lucia Balážová 7. ročník
        Lenka Zajacová 7. ročník
        Emma Kavecká 8. ročník

       

      Všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme výhercom! Postupujúcim do okresného kola v Žiline držíme palce pri reprezentovaní našej školy! 

      Fotografie zo školského kola recitačnej súťaže nájdte vo fotoalbume Hviezdoslavov Kubín.

      Školský rok 2015/16

      Okresné kolo:

      Dňa 9.3.2016 sa dvom našim žiačkam na okresnom kole recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN podarilo osloviť porotu a divákov natoľko, že si zo ZŠ Karpatská odniesli pekné ocenenia:

      1. miesto

      Ivana KAVECKÁ

      poézia

      2. kat.

      Z 25 súťažiacich

      Čestné uznanie

      Terézia KAVECKÁ

      próza

      3. kat.

      Z 31 súťažiacich


      Z úspechu Ivanky, ktorá postupuje na krajské kolo VAJANSKÉHO MARTIN, sa najviac teší Mgr. Tatiana DOLINSKÁ, ktorá žiačku na súťaž pripravovala.


       

      Školské kolo:

      Počas dvoch dní - 15.2.2016 (2. stupeň) a 17.2.2016 (1. stupeň) znel v našej škole umelecký prednes poézie a prózy - 62. ročník recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Priniesol zážitok nielen recitátorom, ale aj poslucháčom, ktorí pozorne fandili svojim spolužiakom.

      8.3.2016 budú našu školu reprezentovať na okresnom kole najmladšie recitátorky Vaneska so Sofinkou. 9.3.2016 v tej istej škole - v ZŠ Karpatská v Žiline zabojujú o cenné umiestnenie  žiačky 2. stupňa, a to: Ivanka, Lucia a Terezka. Držme im palce!

       

      1. kategória:

      P O É Z I A :

      1. miesto Vanesa UHERČÍKOVÁ 2. ročník
      2. miesto Simona JANOŠÍKOVÁ 3. ročník
      3.miesto Paulina ŠTAFFENOVÁ 2. ročník
      čestné uznanie Ivona HORNÍKOVÁ 1. ročník

       

      1. kategória:

      P R Ó Z A :

      1. miesto Sofia KOLÁRIKOVÁ 3. roč.
      2. miesto Šimon KAVECKÝ 3. roč.

       

      2. kategória:

      P O É Z I A :

      1. miesto Ivana KAVECKÁ 7. ročník
      2. miesto Lenka ZAJACOVÁ 6. ročník
      3. miesto Natália DOLNÍKOVÁ 5. ročník

       

      2. kategória:

      P R Ó Z A :

      1. miesto Lucia BALÁŽOVÁ 6. ročník
      2. miesto Jitka TURSKÁ 6. ročník
      3. miesto Dominika ZÁŇOVÁ 6. ročník
      3. miesto Alžbeta ŠTAFFENOVÁ 5. ročník

       

      3. kategória:

      P O É Z I A :
       

      2. miesto Vanesa MAJERČÍKOVÁ 8. A
      3. miesto Anna RAČKOVÁ 8.A

       

      3. kategória:

      P R Ó Z A :

      1. miesto Terézia KAVECKÁ 8.B
      2. miesto Barbora HODASOVÁ 8.B

       

                                                             

      Školský rok 2014/15

      Školské kolo:

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie, prózy a divadiel poézie na Slovensku - 61. ročník. V našej škole prebiehala súťaž počas dvoch dní. Žiaci 1. kategórie (1.- 3. roč.) recitovali 11.2.2015 a žiaci 2.( 4.- 6. roč.) a 3. kategórie ( 7.- 9. roč.) o deň neskôr. Kto sa tešil z ocenenia?

      1. kategória:

      P O É Z I A :

      Umiestnenie žiak / žiačka trieda
      1. miesto Soňa HORNÍKOVÁ 2. roč.
      2. miesto Sofia KOLÁRIKOVÁ 2. roč.
        Mário MELIŠ 2. roč.
      3. miesto Paulina ŠTAFFENOVÁ 1. roč.
        Ines STANČEKOVÁ 3. roč.

       

       

       

       

       

       

       

      P R Ó Z A :

      Umiestnenie žiak / žiačka trieda 
      1. miesto Martin KASMAN 3. roč.
      2. miesto Alžbeta GALOVÁ 2. roč.
      3. miesto Damian BARÁNEK 3. roč.

       

       

       

       

        

      2. kategória:

      P O É Z I A :

      Umiestnenie žiak / žiačka trieda 
      1. miesto Terézia KARDOŠOVÁ 5. roč.
      2. miesto Natália DOLNÍKOVÁ 4. roč.
      3. miesto Alžbeta ŠTAFFENOVÁ 4. roč.

       

       

       

       

      P R Ó Z A :

      1. miesto Ivana KAVECKÁ 6. roč.
      2. miesto Emma KAVECKÁ 6. roč.
        Jitka TURSKÁ 5. roč.
      3. miesto Dominika ZÁŇOVÁ 5. roč.
        Monika DÁVIDÍKOVÁ 4. roč.

       

       

       

       

       

        

      3. kategória:

      P O É Z I A :

      Umiestnenie žiak / žiačka trieda 
      1. miesto n e u d e l e n é  
      2. miesto Vanesa MAJERČÍKOVÁ 7. A
      3. miesto Anna RAČKOVÁ 7. A

       

       

       

       

      P R Ó Z A :

      Umiestnenie žiak / žiačka trieda 
      1. miesto n e u d e l e n é  
      2. miesto Terézia KAVECKÁ 7. B
      3. miesto n e u d e l e n é  

       

       

       

       

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 3.3.2015 v Žiline. Držme im palce, aby víťazstvo precítili opätovne.