• AKTIVITY V KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

     • Školský rok 2019/20

      Fyzikálny krúžok

      Takto sa my (žiaci 5. – 8. ročníka) máme na fyzikálnom krúžku: skúmame, experimentujeme a dobre sa bavíme. Veď posúďte sami.

      FOTOALBUM

      Tanečný krúžok

      Tanečný krúžok podporuje zdravý životný štýl, pohyb, šport a hlavne tanec. Zameriava sa na latinsko-americkú hudbu a športovú gymnastiku. Navštevujú ho žiaci 3. - 9. ročníka. Pod vedením p. uč. Frolovej tancujú pre radosť a taktiež vystupujú na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách školy a obce. 

      FOTO k nahliadnutiu. 

      Prírodovedný krúžok

      I v tomto šk. r. žiaci 5. až 9. ročníka s radosťou a nadšením navštevujú prírodovedný krúžok pod vedením p. uč. Matejkovej. Fotky z krúžku k nahliadnutiu tu.

      Školský rok 2018/19

       

      PRÍRODOVEDNÝ  KRÚŽOK - pod vedením p. uč. Matejkovej

      FOTOGALÉRIA K NAHLIADNUTIU

       

      Školský rok 2017/18

       

      PRÍRODOVEDNÝ  KRÚŽOK

      Od konca septembra môžu žiaci navštevovať Prírodovedný krúžok pod vedením p. uč. Matejkovej. Na krúžku sa budú žiaci počas školského roka venovať pokusom, recyklácii, výrobe nových vecí, súťaženiu a pod. Čo žiaci doteraz stihli za pár týždňov si môžete pozrieť vo fotogalérii Prírodovedný krúžok.

      Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU

      Tretiaci na krúžku Z každého rožku trošku pod vedením p. uč. Dubeňovej realizovali od septembra do mája rôzne aktivity:  

      - vyrezávali Halloweenské strašidlá, 

      - zahrali sa s maňuškami na vlastnom divadelnom predstavení, 

      - naučilli sa ako správne stolovať, pripraviť si chlebíčky i šľahačkové poháre, 

      - vyrobili vianočné betlehemy, 

      - vyskúšali si prácu s elektronickými stavebnicami,

      - zažili piknik v triede,

      - zasúťažili si v hlasnom čítaní,  

      - opekali v Porubskej doline, 

      - vyskúšali si postaviť príbytok v lesnom prostredí. 

      Ako sa žiaci pri jednotlivých aktivitách zabávali si pozrite vo fotogalérii Z každého rožku trošku

       

      Školský rok 2016 / 17

       

      ŠPORTOVO - TURISTICKÝ  KRÚŽOK

      Naša činnosť pod vedením p. uč. Letkovej nepoľavila ani v 2. polroku. Okrem športových aktivít sme v predveľkonočnom období pozvali medzi seba p. Chovančíka a p. Rybárikovú, ktorí nás zasvätili do tajov ozdobovania kraslíc.

      S p. Chovančíkom sme si vyskúšali techniku vŕtania vyfúknutých vajíčok. Zistili sme, že je to veľmi náročná technika, no o to krajší výsledný produkt.

      P. Rybáriková nám ukázala maľovanie voskom. Zdanlivo jednoduché sa zrazu zmenilo na zložité. Chýbala nám zručnosť, pri ktorej sú ťahy krajšie a tiež fantázia, aby vajíčko aj pekne vyzeralo.

      Vybrali sme sa aj na turistickú vychádzku do Kuneradu. V miestnom penzióne sme si zahrali bowling, oddýchli sme si a všetci spoločne sme sa vydali na spiatočnú cestu domov. Zažili sme kopec zábavy, upevnili sme si vzťahy, strávili sme kopec času na čerstvom vzduchu a nie pred monitorom či televízorom. Tešíme na ďalšie aktivity, ktoré nás ešte čakajú.

      Fotogaléria Športovo - turistický krúžok

       

      ANGLICKÝ  KRÚŽOK

       

                                                                         

       

      Nas_kruzok_8._rocnik.pptx

      Školský rok 2015 / 16

       

      PRÍRODOVEDNÝ  KRÚŽOK

       

      Prírodovedný krúžok pod vedením Mgr. VEREŠOVEJ navštevujú tento rok žiaci takmer všetkých ročníkov. Nadšenci prírodných vied sa stretávajú ešte len dva mesiace a už slávia prvý úspech. Kreativitu žiakov ocenil autor portálu pre učiteľov, študentov a fanúšikov geografie s názvom Lepšia geografia, p. Peter Farárik. Fotografiu výsledkov prírodovedného krúžku uverejnil na svojej stránke, a tak mohlo prácu žiakov z Kamennej Poruby vidieť množstvo ľudí na celom Slovensku. Nahliadnutie do činnosti krúžku umožní FOTOALBUM.

       

      TVORIVÉ DIELNE 

      Rozmanité kreatívne aktivity sú pre žiakov pripravené na krúžku tvorivé dielne, ktorý vedie PaedDr. S. KAVECKÁ. 

      Čo všetko žiaci vyrábajú môžete aspoň sčasti vidieť vo fotoalbume.

       

      ANGLICKÝ  KRÚŽOK

      Na anglickom krúžku, ktorý vedie Mgr. Ivana JAMEČNÁ, sa druháci učili spoznávať voľne žijúce zvieratá a oboznamovali sa s ich anglickými názvami prostredníctvom spoločného projektu.

        

        

       

      Školský rok 2014/15

      HASIČSKÝ KRÚŽOK 
       

      V sobotu 27.6.2015 sa deti z hasičského krúžku zúčastnili súťaže v Trnovom. Súťažili len chlapci, ktorí skončili na 1.mieste. Získali medaily, pohár za prvé miesto, i putovný pohár fy. PYROSTOP.

      Viď fotografie:  https://plus.google.com/photos/110279448529404403197/albums/6165408109110949393

      V sobotu  13.6.2015 sa deti z hasičského krúžku zúčastnili okresného kola hry Plameň v Lietavskej Lúčke. Súťažili dve družstvá- dievčatá a chlapci v 2 disciplínach (Štafeta + CTIF a Požiarny útok). V štafete na 400 metrov a CTIF skončili dievčatá aj chlapci na 1. miestach. V požiarnom útoku boli chlapci na 2. a dievčatá na 3. mieste. Fotografie nájdete na stránke: 

      https://plus.google.com/photos/110279448529404403197/albums/6160498598258933345?sort=1

       
      Vedúci krúžku p. Ján HODAS sa so svojimi zverencami zúčastnil jesenného kola súťaže PLAMEŇ v Porúbke, ktorá sa konala dňa 20.9.2014.  
       
      UMIESTNENIE:
       
      1. miesto staršie dievčatá
      6. miesto mladšie dievčatá
      5. miesto chlapci
       
       

       

      ANGLICKÝ KRÚŽOK na 1. stupni ZŠ vedie Mgr. Ivana JAMEČNÁ. Deti sa hravou formou oboznamujú s anglickými názvami potravín, oblečenia, časťami ľudského tela,... Vo fotoalbume si môžete pozrieť ich prácu s interaktívnou tabuľou, pracovnými listami a pracovné nasadenie pri projekte My Body.  

       

       

      Rozmanité kreatívne aktivity sú pre žiakov pripravené na krúžku TVORIVÉ  DIELNE pod vedením PaedDr. S. KAVECKEJ. 

      Čo všetko spoločne vyrábame môžete aspoň sčasti vidieť vo fotoalbume. 

                

       

       

      ANGLICKÝ  KRÚŽOK  v materskej škole vedie Mgr. Martina ŠTAFFENOVÁ. Informácie o ňom ponúka prezentácia:

      _anglicky_kruzok.pptx

       

       

      DEJEPISNÝ KRÚŽOK na 2. stupni ZŠ vedie Mgr. Erika MARCINKOVÁ. Činnosť krúžku počas I. polroka dokumentuje táto prezentácia:

      Dejepisny_kruzok.ppt